Tu sei qui

Type Code Descrizione Marcatura Azienda Certificate
TR CU LFED Armature illuminanti d'emergenza
 • 1Ex db op is IIB+H2 T6 Gb X
 • Ex tb IIIC T72°C Db X
B.00100_19
TR CU REV, REVD Pressacavi
 • Ex d IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02181
TR CU PY,SPY Prese e spine
 • 1Ex d IIC T6 Gb X
 • Ex tb IIIC T76°C Db X
B.02181
TR CU EYS,EZS,EYD,EZD Raccordi di bloccaggio
 • Ex d IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02181
TR CU S,S.1,GUA,GUF,EAH Scatole portamorsetti
 • 1Ex d IIC T… Gb X
 • 1Ex e IIC T… Gb X
 • 1Ex ia IIC T… Gb X
 • 1Ex ib IIC T… Gb X
 • Ex tb IIIC T…°C Db X
B.02184
TR CU EVML Armature illuminanti
 • 1Ex e mb IIC T5 Gb
 • Ex tb IIIC T80°C Db
B.01897
TR CU S,S.1,GUA,GUF,EAH Scatole vuote
 • Ex d IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU EXEL,EXEL-L Armature illuminanti
 • 1Ex de mb IIC T4 Gb X
 • 1Ex de IIC T4 Gb X
 • Ex tb IIIC T70°C Db X
 • Ex tb IIIC T80°C Db X
B.01897
TR CU CSC,EFD,EMH,EFSCO Pulsantiere
 • 1Ex d IIC T6 Gb
 • Ex tb IIIC T85°C Db
B.02184
TR CU VIXLU Armature illuminanti
 • 1Ex e mb IIC T4 Gb
 • Ex tb IIIC T70°C Db
B.01897
TR CU CSE,EFD3 Pulsantiere
 • 1Ex d IIB T… Gb
 • Ex tb IIIC T…°C Db
B.02184
TR CU EPC,EPRC,AP Prese e spine
 • 1Ex d IIC T6 Gb
 • Ex tb IIIC T85°C Db
B.02181
TR CU SA,CTB,CTB Cassette di derivazione
 • 1Ex e IIC T… Gb
 • 1Ex e ia IIC T… Gb
 • 1Ex ia IIC T… Gb
 • 1Ex ed IIC T… Gb
 • Ex tb IIIC T…°C Db
B.02184
TR CU FSQC,FP Prese e spine
 • 1Ex d IIC T6 Gb X
 • Ex tb IIIC T85°C Db X
B.02181
TR CU SA,CTB,CTB Componente
 • 1Ex e IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU M-0603,M-0604,M-0605,M-0530,M-0531 Attuatori di comando
 • 1Ex e IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU B-0140 Amperometro
 • 1Ex e IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU M-0612 LED di segnalazione
 • 1Ex de IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU M-0487 LED di segnalazione
 • 1Ex d IIC Gb U
 • Ex tb IIIC Db U
B.02184
TR CU EJB,EJBX Custodie di derivazione
 • 1Ex d IIB+H2 T…
 • Ex tb IIIC T…°C Db
 • PB Ex d I Mb
 • 1Ex d ia Ga IIB+H2 T…Gb
 • Ex tb ia Da IIIC T…°C
 • Ex d IIB+H2 Gb U
B.00205
TR CU EJBE,EJBXE Pannelli di controllo
 • 1Ex de IIB+H2 T…Gb
 • Ex tb IIIC T…°C Db
 • 1Ex de [ia Ga] IIB+H2 T… Gb
 • Ex tb [ia Da] IIIC T…°C Db
B.00205
TR CU GUB,CCA Custodie di derivazione
 • 1Ex d IIC T…Gb
 • Ex tb IIIC T…°C Db
 • 1Ex d [ia Ga] IIC T…Gb
 • Ex tb [ia Da] IIIC T…°C Db
 • PB Ex d I Mb
 • Ex d IIC Gb U
B.00211
TR CU GUBE Pannelli di controllo
 • 1Ex de IIC T…Gb
 • Ex tb IIIC T…°C Db
B.00211
TR CU EVL,EVL-B Armature illuminanti
 • 1Ex de IIC T… Gb
 • Ex tb IIIC T…°C Db
B.01897
TR CU EWL Armature illuminanti
 • 1Ex de IIC T5 Gb
 • Ex tb IIIC T100°C Db
B.01897